Kontrole zewnętrzne

L.P. Podmiot kontrolujący Czas trwania Przedmiot kontroli
31 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
20.02.2024

Kontrola tematyczna w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu przeznaczonego na pobyt dla uchodżców

30 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
13.06.2023

Kontrola tematyczna w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu przeznaczonego na pobyt dla uchodżców

29 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
13.06.2023

Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin" z uwzględnieniem stanu sanitarno-technicznego i sanitarno-porządkowego, gospodarki odpadami, sprzątania, postępowania z bielizną oraz przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 957).

28 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. Konina 02.03.2023

Prawidłowe użytkowanie budynku.

27  Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
02.02.2023

Kontrola tematyczna w zakresie oceny stanu sanitarnego obiektu przeznaczonego na pobyt dla uchodżców

26 Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
23.08.2021 

Kontrola dotyczyąca spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także gastronomicznych, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany oraz wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych, na dzień przeprowadzenia kontroli.

25 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
04.08.2021 Kontrola tematyczna w sprawie wydania opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarnych obiektu z uwzględnieniem oceny stanu sanitarnego, gospodarki odpadami, postępowania z bielizną czystą i brudną.
24 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
17.05.2021 Kontrola przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.)
23 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
02.05.2021 Kontrola interwencyjna w zakresie przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 512, z późn. zm.)
22 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
17.02.2021 Kontrola interwencyjna w zakresie przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 2316, z późn. zm.)
21. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 16.02.2021 Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych - w zakresie drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych
20. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
13.02.2021 Kontrola interwencyjna w zakresie przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 2316, z późn. zm.)
19. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
11.07.2018 Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług: hotel **, hotel ***
18. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
20.04.2018 Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin" z uwzględnieniem stanu sanitarno-technicznego i sanitarno-porządkowego, gospodarki odpadami, sprzątania, postępowania z bielizną oraz przestrzegania zapisów ustawy z dnia 9 listopada1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 957).
17. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 16.11.2017 Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.
16. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
09.05.2017 Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin" z uwzględnieniem gospodarki odpadami, postępowania z bielizną czystą i brudną
15. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
26.04.2016 Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin" z uwzględnieniem gospodarki odpadami, postępowania z bielizną czystą i brudną
14. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Poznaniu II 07.01.2016 r. –14.01.2016 r. 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
13. Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
08.12.2015 Kontrola w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług.
12. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
17.01.2014 Ocena stanu sanitarnego hotelu
11. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
18.04.2013 Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin"
10. Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 28.08.2012 Kontrola w celu sprawdzenia funkcjonowania i wyposażenia obiektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r.)
9. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
05.06.2012 Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin"
8. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
16.02.2012 Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin"
7. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
04.02.2011 Ocena stanu sanitarnego bazy noclegowej hotelu "Konin"
6. Państwowy Powiatowy
Inspektor        Sanitarny w Koninie
19.10.2010 Kontrola tematyczna na wniosek PTHU "Konin" Sp. z o.o.
5. Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 14.07.2010 Kontrola w celu sprawdzenia funkcjonowania i wyposażenia obiektu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.082004r.)
4.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie

15.04.2010 Bieżąca kontrola sanitarna hotelu
3.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie

28.08.2009 Bieżąca kontrola sanitarna hotelu
2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Wydział Kontroli Płatników Składek

 20 - 26.08.2009 

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2006 - 31.12.2008

1. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie
06.05.2009 Bieżąca kontrola sanitarna obiektu
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-05-18 15:31
przez: Radosław Ostrowski
Ostatnio edytowany: 2024-02-22 18:21
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 3840
© 2024  |  PTHU KONIN Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK