Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2018 wg bilansu)

Grunty 689 148,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 134 276,79 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny 36 362,31 PLN

Inne środki trwałe 1 044,11  PLN

Środki trwałe w budowie 0,00 PLN

RAZEM 3 680 831,21 PLN

 

Wyniki za rok 2018

Przychody uzyskane w 2018 roku 1 693 000,43 PLN

Koszty poniesione w 2018 roku 1 857 722,24 PLN

Wynik brutto za 2018 rok -164 721,81 PLN

Wynik netto za 2018 rok -164 721,81 PLN

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-10-17 11:25
przez: Radosław Ostrowski
Ostatnio edytowany: 2019-09-17 08:53
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 2961
© 2016  |  MYKK Web Agency
Projekt i realizacja MYKK