Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2017 wg bilansu)

Grunty 699 074,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 165 323,15 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny 63 532,01 PLN

Inne środki trwałe 3 058,01 PLN

Środki trwałe w budowie 0,00 PLN

RAZEM 3 930 987,17 PLN

 

Wyniki za rok 2017

Przychody uzyskane w 2017 roku 1 720 656,77 PLN

Koszty poniesione w 2017 roku 1 863 409,04 PLN

Wynik brutto za 2017 rok -142 752,27 PLN

Wynik netto za 2017 rok -142 752,27 PLN

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-10-17 11:25
przez: Radosław Ostrowski
Ostatnio edytowany: 2019-03-18 13:33
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 2767
© 2016  |  MYKK Web Agency
Projekt i realizacja MYKK