Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2020 wg bilansu)

Grunty 669 296,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 077 390,40 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny 25 021,71 PLN

Inne środki trwałe 1 820,56  PLN

Środki trwałe w budowie 0,00 PLN

RAZEM 3 773 528,67 PLN

 

Wyniki za rok 2020

Przychody uzyskane w 2020 roku 1 260 997,41 PLN

Koszty poniesione w 2020 roku 1 659 487,83 PLN

Wynik brutto za 2020 rok -280 362,81 PLN

Wynik netto za 2020 rok -280 362,81 PLN

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-10-17 11:25
przez: Radosław Ostrowski
Ostatnio edytowany: 2021-08-12 07:22
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 3499
© 2021  |  PTHU KONIN Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK