Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2022 wg bilansu)

Grunty 649 444,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 069 869,84 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny 20 851,58 PLN

Inne środki trwałe 2 191,62  PLN

Środki trwałe w budowie 0,00 PLN

RAZEM 3 742 357,04 PLN

 

Wyniki za rok 2022

Przychody uzyskane w 2022 roku 2 812 155,77 PLN

Koszty poniesione w 2022 roku 2 673 520,98 PLN

Wynik brutto za 2022 rok 337 581,19 PLN

Wynik netto za 2022 rok  PLN 337 581,19 PLN

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-10-17 11:25
przez: Radosław Ostrowski
Ostatnio edytowany: 2023-06-07 09:36
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 4178
© 2024  |  PTHU KONIN Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK