Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2021 wg bilansu)

Grunty 659 370,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 055 708,64 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny 19 195,30 PLN

Inne środki trwałe 2 493,45  PLN

Środki trwałe w budowie 0,00 PLN

RAZEM 3 736 767,39 PLN

 

Wyniki za rok 2021

Przychody uzyskane w 2021 roku 1 507 724,21 PLN

Koszty poniesione w 2021 roku 1 825 593,79 PLN

Wynik brutto za 2021 rok 91 149,96 PLN

Wynik netto za 2021 rok 91 149,96 PLN

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-10-17 11:25
przez: Radosław Ostrowski
Ostatnio edytowany: 2022-05-11 16:24
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 3891
© 2023  |  PTHU KONIN Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK