Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2019 wg bilansu)

Grunty 679 222,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 103 230,43 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny 28 438,85 PLN

Inne środki trwałe 5 899,19  PLN

Środki trwałe w budowie 0,00 PLN

RAZEM 3 816 790,47 PLN

 

Wyniki za rok 2019

Przychody uzyskane w 2019 roku 1 635 316,56 PLN

Koszty poniesione w 2019 roku 1 907 360,90 PLN

Wynik brutto za 2019 rok -272 044,34 PLN

Wynik netto za 2019 rok -272 044,34 PLN

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-10-17 11:25
przez: Radosław Ostrowski
Ostatnio edytowany: 2020-06-04 13:42
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 3415
© 2021  |  PTHU KONIN Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK