Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe (stan na dzień 31.12.2016 wg bilansu)

Grunty 709 000,00 PLN

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 196 369,51 PLN

Urządzenia techniczne i maszyny 82 814,79 PLN

Inne środki trwałe 1 231,91 PLN

Środki trwałe w budowie 0,00 PLN

RAZEM 3 989 416,21 PLN

 

Wyniki za rok 2016

Przychody uzyskane w 2016 roku 1 856 252,49 PLN

Koszty poniesione w 2016 roku 1 823 844,70 PLN

Wynik brutto za 2016 rok 32 407,79 PLN

Wynik netto za 2016 rok 32 407,79 PLN

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2017-10-17 11:25
przez: Radosław Ostrowski
Liczba wyświetleń: 2671
© 2016  |  MYKK Web Agency
Projekt i realizacja MYKK