Rejestr zmian

Data Operacja Obiekt Użytkownik
2019-09-13 14:26 Modyfikacja Dokument: Rachunek zysków i strat 2018 Radosław Ostrowski
2019-07-22 09:15 Modyfikacja Podstrona: Pomieszczenie do wynajęcia Radosław Ostrowski
2019-03-18 13:44 Modyfikacja Podstrona: Schemat organizacyjny Radosław Ostrowski
2019-03-18 13:41 Modyfikacja Podstrona: Schemat organizacyjny Radosław Ostrowski
2019-03-18 13:39 Modyfikacja Podstrona: Schemat organizacyjny Radosław Ostrowski
2019-03-18 13:33 Modyfikacja Podstrona: Majątek Radosław Ostrowski
2019-03-15 08:09 Modyfikacja Podstrona: Organy Spółki Radosław Ostrowski
2019-03-05 11:08 Modyfikacja Podstrona: Majątek Radosław Ostrowski
2019-03-05 08:44 Modyfikacja Podstrona: Pomieszczenie do wynajęcia Radosław Ostrowski
2019-03-05 08:20 Modyfikacja Dokument: Uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.06.2018 r. - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działaln Radosław Ostrowski
2019-03-05 08:19 Modyfikacja Dokument: Uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.06.2018 r. - Pokrycie straty za 2017 rok Radosław Ostrowski
2019-03-05 08:17 Modyfikacja Dokument: Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Radosław Ostrowski
2019-03-05 08:15 Modyfikacja Dokument: Bilans 2017 Radosław Ostrowski
2019-03-05 08:13 Modyfikacja Dokument: Rachunek zysków i strat 2017 Radosław Ostrowski
2019-02-06 13:18 Modyfikacja Podstrona: Kontrole zewnętrzne Radosław Ostrowski
2019-01-04 08:50 Modyfikacja Podstrona: Pomieszczenie do wynajęcia Radosław Ostrowski
2018-11-26 10:57 Modyfikacja Podstrona: Organy Spółki Radosław Ostrowski
2018-09-13 07:33 Modyfikacja Podstrona: Struktura udziałów Radosław Ostrowski
2018-09-13 07:31 Modyfikacja Dokument: Akt założycielski Spółki Radosław Ostrowski
2018-06-18 13:09 Modyfikacja Podstrona: Pomieszczenie do wynajęcia Radosław Ostrowski
Wyświetlono pozycje od 21 do 40 z 72
© 2021  |  PTHU KONIN Sp. z o.o.
Projekt i realizacja MYKK